A”Földi paradicsom” című az eddigi legszebb film Krisna-völgyről

Augusztusban, az Úr Krisna megjelenésének ünnepén a feleségem lelki tanítómestere, Srila Indradyumna Swami  is Krisna-völgyben vendégeskedett. Az ő egyik tanítványa készítette ezt a filmet Naru legnagyobb örömére, mivel a filmben szereplő csodálatos légi fotókat egy igazi drón segítségével rögzítette. Naru régi álma egy drón. Hát most megkapta. Legalább a látványát. A felvételek ideje alatt egyfolytában ott sürgött-forgott a “drónos bhakta” körül. Ha néha remeg a kép, abban talán még a Naru keze is benne lehet 🙂 A filmen ő és az anyukája is szerepel. Találós kérdés: Vajon hol?

A 2014-es Mahábhárata filmsorozat magyar felirattal

image

Amióta az eszemet tudom, vágyom rá, hogy értsem az angol nyelvet. 40 év után be kellett látnom, hogy ez nem fog menni komolyabb erőfeszítés nélkül. Nagyjából egy éve próbálkozom az alapfokkal, de a tanultak sajnálatos módon igen hamar feledésbe merülnek. Egy újabb ötletem a tudás megtartására a Mahábhárata sorozat feliratának lefordítása volt. A 280 rész szerintem elég jó esélyt ad a szavak és a nyelv egyéb rafinériáinak mélyebb bevésődésére. Az elkészült anyagot terveim szerint az idelátogatókkal is megosztom. A film IDE kattintva indul el.
Most pedig néhány szó a Mahábháratáról: “Alig több mint ötezer éve az emberiség egyik legnagyobb csatájára került sor a mai lndia területén található Kuruksétrán. Mintegy három hétig tartott, és sok millió áldozatot követelt. A háborút, melybe a Kuru házban kirobbant trónviszály torkollott, maga Krisna is megkísérelete megakadályozni, ám az ő békeküldetése sem járt sikerrel. A Mahábhárata teista világképében természetesen a kuruksetrai csatához vezető események is e legfelsőbb hatalom irányítása alatt bontakoztak ki. Ám bármennyire is a mindenek feletti isteni terv része volt a háború – melynek az volt a rendeltetése, hogy megszabadítsa a földet terhétől: az emberiség békéjét és lelki felemelkedését veszélyeztető démoni természetű uralkodóktól és hadseregeiktől – , bármennyire is az időtlen idők óta tartó isteni színjáték egy újabb felvonása volt a Pándava és a Kaurava hadsereg nagy összecsapása, az egyéni akarat és az isteni predesztináció rendkívül mély teológiai-filozófiai kérdéseket feszegető, dinamikus párbeszédének lehetünk szemtanúi a könyv lapjain. A Mahábhárata nem pusztán egy ősi eposz, hanem két világkorszak találkozásának, átmenetének a krónikája – világ- és emberképe napjaink emberének élethelyzeteit heroikus dimenziókban megjelenítő eseménysorozata, az ötezer éve kezdődött Kali-kor nyitánya. Szereplői mai jellemek – a ciklikus indiai világszemlélet évmilliós távlataiban valójában a kortársaink. A ránk jellemző
érzések és mindennapos küzdelmek, az életünket alkotó örömök, bánatok, vívódások, kötelességek és döntéshelyzetek éppúgy megtalálhatók a Mahábhárata történeteiben, mint a már szinte mitikusnak tűnő hősiesség, erényesség, aszkézis, sírig tartó, sőt, a halálon is átívelő hitvesi szerelem és hűség csodálatos megnyilvánulásai. A ma embere számára annyira áhított lelki bölcsesség és az egyén életútját a hétköznapitól a transzcendensig feleölelő tanítások tárháza is e mű. Minden sorából vigasz és életigenlés árad, s bárhol is üsse fel az ember, korunk kétes életfilozófiáktól hemzsegő egzisztenciális zűrzavarában mindig biztos fogódzókat talál benne. A sistergő, hegyeket olvasztó, földrengető, vihartámasztó, zivatarfakasztó, lángnyelveket okádó és megannyi más fegyverrel harcoló rettenthetetlen hősök halálmegvető bátorsággal vívott csatája is az életigenlés himnusza, a valódi Életé, mely minden egyes ember – minden egyes teremtett lény – elvitathatatlan jussa, s amely messze túlmutat röpke evilági életünk időhorizontjain. A Mahábhárata tehát végső soron az öröklétről szól. Végesnek tűnő életünk hogyan lényegül át – Isten és ember közös alkotásaként – örök létezéssé, végtelen boldogsággá. ”

http://videa.hu/player?v=TtkG46iM1lfPrxZb

A film, amit az idén a legjobban várunk

image

Szombaton lesz a díszbemutatója annak a kosztümös filmnek, melyet  három napja forgatott a tanácsadói csoportunk.

image

A film az Úr Rámacsandra megjelenésének előzményeit foglalja össze.

image

A munkálatok a vágóasztalnál folytatódnak tovább. Ha netán a bemutatóig szivárogna ki bizalmas kép, vagy információ az alkotásról, azonnal jelentkezünk 😉

image

Nyertem!!!

Korábban említettem, hogy “A széna útja” c. filmmel beneveztem a Védikus Tudományok Kutatóközpontja filmpályázatán. Amint az oklevél is mutatja, sikerült elcsípnem a 2. helyezést. Azt még nem tudom, kivel kellett megosztanom a helyezést. Csak sejtem 😉